وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
مخترعین بنیاد ملی نخبگان بنیاد ملی نخبگان 1387 
بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1391 


  بازديد : 20683
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان