وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. محمد هادی آریائی منفرد، علیرضا مهرگان نیکو, استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی, علمی ترویجی علوم و فنون بسته بندی, یهار 1391 , شماره (3), 80-87
 2. حسین رسالتی و محمد هادی آریائی منفرد, کاربردهای فناوری نانو در صنعت کاغذسازی (بخش اول), ماهنامه فنی - مهندسی صنایع چوب، مبلمان و کاغذ ایران, آبان 1386, شماره (32), 76-81
 3. محمد هادي آريائي منفرد، حسين رسالتي، علی قاسمیان , استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC, پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1394, شماره (1), 133-150
 4. رحیم ابراهیمی بریسا، حسین رسالتی، محمدهادی آریائی منفرد، علی قاسمیان و علیرضا شاکری, کنترل آنزیمی مواد چسبناک در بازیافت کاغذ, نشریه مهندسی شیمی ایران, 1394, شماره (سال چهاردهم شماره 78), 63-72
 5. رحیم ابراهیمی بریسا، حسین رسالتی، محمدهادی آریائی منفرد، علی قاسمیان، علیرضا شاکری, بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار , فصلنامه علمي- ترويجي بسپارش, 1393, شماره (سال چهارم، شماره 4 ), 77-85
 6. سید محسن میری، علی قاسمیان و محمد هادی آریائی منفرد , مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و دوست دار محیط زیست برای مرکب زدایی متداول قلیایی , نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1392, شماره (جلد اول شماره اول), 68- 53
 7. حسين رسالتي و محمد هادي آريائي منفرد, مرکب¬زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی¬های فیزیکی و مقاومتی کاغذ, مجله پژوهش¬های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1391, شماره ((1)19), 175-186
 8. محمد هادی آریائی منفرد، حسین توکلی و حسین حسین¬خانی, مطالعه برخي ويژگيهاي ظاهري، آناتوميكي و فيزيكي چوب ديودالAmmodendron Persicum منطقه زیرکوه قائن, فصلنامة علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران, 1391, شماره (27(4)), 664-675
 9. علی قاسمیان و محمد هادی آریائی منفرد, اثر کهنه سازی تسریع شده بر ویژگی¬های نوری و فیزیکی خمیر کاغذ حاصل از روزنامه¬های باطله مرکب¬زدایی شده با استفاده از آنزیم سلولاز , جنگل و فرآورده های چوب (مجله منابع طبیعی ایران), 1391, شماره (3), 351-362
 10. محمد هادی آریائی منفرد، حسین رسالتی و فرهاد زینلی, ارزیابی تاثیر زمان شناورسازی بر ویژگی-های ظاهری خمیر کاغذ مرکب زدایی شده به روش شیمیایی و آنزیمی با استفاده از معادلات توانی معكوس , مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1391, شماره (4), 137-150
 11. محمد هادي آريائي منفرد، حسين رسالتي و علی قاسمیان, مرکب زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی های ظاهری و نوری خمیر کاغذ, مجله پژوهش¬های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1390, شماره ((4)17), 59-76
 12. محمد هادی آریایی منفرد، حسین رسالتی، علی قاسمیان و مرتضی عبدالله بیک مرندی, اثر تغییرات pH محیط بر کارایی مرکب-زدایی آنزیمی از کاغذهای باطله اداری با استفاده از سلولاز حاصل از قارچ Aspergillus niger, مجله پژوهش¬های علوم و فناوری چوب و جنگل, 1389, شماره ((1)17), 17-32
 1. MOHAMMAD HADI ARYAIE MONFARED, HOSSEIN RESALATI, ALI GHASEMIAN, AND MARTIN A. HUBBE, Passivation of pressure sensitive adhesive stickies by addition of acrylic fibers to OCC pulp before papermaking, TAPPI JOURNAL, OCTOBER 2016 , شماره (VOL. 15 NO. 10 ), 631-639
 1. محمد هادی آریائی منفرد، وحید وزیری و سید رحمان جعفری پطرودی, بهبود عملکرد و افزایش کارآیی سیستم شیمی پایانه تر کاغذسازی با استفاده از نانو مواد, نخستین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود, 1390, ایران, شاهرود
 2. محمد هادی آریائی منفرد، علیرضا شاکری و پژمان رضایتی چرانی, تولید مواد شیمیایی و سوخت از پسمانده¬های سلولزی, نخستین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1387, ایران, گرگان
 1. Mohammad Hadi Aryaie Monfared and Hossein Resalati, Effects of Enzymatic Deinking on Physical and Mechanical Properties of Office Waste Papers in Comparison with Conventional Chemical Method , Progress in Paper Physics Seminar, 2011, Austria, Graz
 2. Mohammad Hadi Aryaie Monfared and Hossein Resalati, The effects of treatment time and enzyme dosage on the deinking efficiency of copy printed wood-free uncoated paper with cellulase from aspergillus niger, PTS-CTP Deinking Symposium , 2008, Germany, Lipzic

  بازديد : 20686
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان