وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد هادی
نام خانوادگي: آریائی منفرد
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: صنایع خمیر و کاغذ
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://Aryaie.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: Aryaie@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيعلوم و صنایع چوب و کاغذ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1380-1384 
كارشناسي ارشدچوب شناسی و صنایع چوب علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1384-1386 
دكتريصنایع خمیر و کاغذ علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان ایران 1387-1392  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسی تغییرات ساختار شیمیایی چسب حساس به فشار تیمار شده با آنزیم استراز و کنترل فیزیکی مواد چسبناک با تالک و الیاف اکریلیک در خمیر کاغذ OCC
English: Analysis of pressure sensitive adhesives chemical structure changes after esterase enzyme treatment and their physical control in the OCC pulp by talc and acrylic fibers

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1392 ادامه دارد   تخصص اصلی


تولید خمیر و کاغذ، نانو فناوری، بازیافت کاغذ، بسته بندی، چاپ
1-تولید خمیر و کاغذ
2-بازیافت کاغذ
3-بیوتکنولوژی صنعتی (آنزیم ها)
4-نانو مواد لیگنو سلولزی
5-چاپ و بسته بندیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
اینجانب در زمینه تولید و رنگ بری خمیر کاغذ، مرکب زدایی و بازیافت کاغذهای باطله، استفاده از آنزیم های صنعتی و بیوتکنولوژی، چاپ و بسته بندی کاغذ مطالعات و انتشاراتی داشته ام. در حال حاضر مشغول تحقیق در زمینه فرآیندهای نوین جهت تولید محصولات سلولزی با ارزش افزوده زیاد هستم.
  بازديد : 20685
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان