وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: شیمی چوب، تکنولوژی بازیافت کاغذ، تصفیه آب و پساب، تکنولوژی رنگبری خمیر کاغذ، تشریح و تشخیص چوب، مسائل زیست محیطی، چوب شناسیكارشناسي ارشد: آزمایشگاه خمیر کاغذ پیشرفته فناوری های تبدیلی در کاغذسازی
دكتري: ارزیابی زیست محیطی در صنایع خمیر و کاغذ


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
سها زیدانلو تولید و استفاده از نانو سلولز باکتریایی کارشناسی ارشد 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (شهید هاشمی نژاد) ایران مشهد نیمه وقت 1387 1389 
انجمن متخصصین صنعت چاپ مشهد ایران مشهد دوره های کوتاه آموزشی 1392 ادامه دارد 


  بازديد : 20681
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان